මිකැනික් DOWNLOAD MANUALS PAGE

මිකැනික් ගැන දන්න සිංහලෙන් ඉගෙනගන්න

                           මිකැනික් DOWNLOAD PAGE 

                               මෙම මිකැනික් DOWNLOAD PAGE මගින් ඔබට අප සතු සේවා අත් පොත් [MANUALS] හා විවිධ පරිශීලක [CATALOG] ලබාගත හැකි අතර  ඒ සදහා ඔබ කැමති මාත්තෘකාව ඉදිරියෙන් ඇති  කොළ පාට කොටුව මත  ක්ලික් කලවිට ඒ සදහා අදාල නව ලින්ක් එක ඔපන් උ පසු එහි ඇති DOWNLOAD බටනය එබීම මගින් ඇඩෝබි PDF ලිපි ගොනුවක් ලෙස බාගත හැක.මෙහිදී DOWNLOAD  කිරීමට පෙර එම ලිපියෙහි අඩංගු දෑ දැකබලා ගැනී මට හැක.


01 .AUTO ELECTRICAL-BATTERY බැටරිය ගැන  02. AUDI A2 TECHNOLOGY

03. TOYOTA_2AZ-FE-ENGINE 
04.MAN-ENGINE-D2866E/TE/LE/LXE-D2876LE401-D2848LE40105.MITSUBISHI-AUTO GEAR BOX                                -        [R4A5/V4A5/V5A5] 
06.VOLKSWAGEN-The 2.8 l Diesel engine in the LT ’97-  Golf ‘98-The 1.0-ltr. 37 kW petrol engine with camshaft in block (ohv)
07.TOYOTA -2KD-FTV and 1ND-TV engine/Fuel System of Conventional EFI-diesel/ISCV (Idle Speed Control Valve)/Turbocharger/Manifold Pressure Sensor (Vacuum Sensor)

08.CHERRY QQ-MANUALS

09.LIGHT AND HEAVY VEHICLE  TECHNOLOGY -
 

10.AUTOMOBILE TECHNOLOGY-Adjustable
     Turbocharger/On-Board Diagnosis System                 II/CAN data bus/The 2.3-ltr. V5 Engine[vw]/The   Radio Navigation System/The 2.8 l Diesel engine in   the LT ’97


11.The 4.2l V8 5V engine vw/Radio Systems    2006/The new Audi A4 ´05/The New Audi A6 Avant ´05/The chassis v.w/Tyre Pressure Monitoring Systems v.w/The electromechanical parking brake v.w/Unit Injectors with Piezo Valves/The 3.0l V6 TDI engine

                    
13.volkswagen gear box training   6-speed Automatic Gearbox 09G/09K/09M

14. E.F.I -electronic fuel injection
15.TOYOTA ENGINE -1GR-FE SERVICE    MANUAL
16. TOYOTA ENGINE 2GR-FE SERVICE MANUAL 17.රොටරි ඔටෝ ට්‍රේනින් ආයතනයේ රියසකි සගරා  සහ දසනායක සර් ගේ පොත් 


                     
Share on Google Plus

About TRB Blogger

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment

0 comments:

Post a Comment